Staże i bony stażowe - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Staże i bony stażowe

Nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych

Nabór wniosków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia

Staże - Wyczerpanie limitów środków z Funduszu Pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę