Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

„Szybki powrót – wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy" ...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (IV)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VI „Regionalny rynek pracy" Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim (V) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

„Trafny Wybór" - w latach 2013-2019 odbyło się siedem edycji programu   Głównym celem programu jest wsparcie realizacji obowiązku szkół w organizowaniu doradztwa zawodowego dla uczniów poprzez wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę