Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (IV)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VI „Regionalny rynek pracy" Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących...

  Teraz MY- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki,...

„Trafny Wybór" - w latach 2013-2019 odbyło się siedem edycji programu   Głównym celem programu jest wsparcie realizacji obowiązku szkół w organizowaniu doradztwa zawodowego dla uczniów poprzez wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim (IV) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę