Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Sięgnij po NOWE   Projekt w ramach umowy powierzenia grantu „Sięgnij po NOWE" w projekcie pod nazwą „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca...

  Teraz MY- Bis   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót...

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (IV)   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa VI „Regionalny rynek pracy" Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim (IV) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę