Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

„Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, działanie FESL.05.01 aktywizacja zawodowa poprzez...

„Trafny Wybór" - w latach 2013-2019 odbyło się siedem edycji programu   Głównym celem programu jest wsparcie realizacji obowiązku szkół w organizowaniu doradztwa zawodowego dla uczniów poprzez wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę