Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Nagłówek

Aktualności

 • Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu

  Pełna treść zaproszenia w załączniku poniżej: Załączniki Zaproszenie.pdf (pdf, 300 KB)

 • 28.02.2021 - NOWA DOTACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Od 28 lutego 2021r. nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19...

 • Nabór wniosków o wsparcie finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Tychach otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.548.500,00 zł.   Wnioski o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane    w okresie od 15.02.2021 r. do 22.02.2021 r.   Z...

 • PIT-11 za 2020 rok

  W dniach od 08.02.2021r. do 11.02.2021r. w godz. 9.00 – 15.00 w punkcie Informacji można odebrać PIT-11 za 2020 rok. Obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym mają osoby, którym wypłacono w 2020r. zasiłki dla bezrobotnych lub dodatki aktywizacyjne. Po 11.02.2021r. informacje PIT-11 za 2020 rok będą wysyłane...

 • Sytuacja podatkowa przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania

  Informacja na temat sytuacji podatkowej przedsiębiorców, którzy skorzystali z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc) Załączniki ...

 • Nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.   Nabór wniosków ma charakter ciągły do momentu wyczerpania dostępnego limitu środków na daną formę aktywizacji zawodowej.   W ramach aktualnych limitów realizowane będą: staże, ...

 • Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wynikami Barometru zawodów

  Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej...

 • Bezpłatna pomoc prawna

  Skorzystaj bezpłatnie z poradnictwa obywatelskiego, z pomocy prawnej lub mediacji. Zakres pomocy obejmuje min.: prawo pracy, rodzinne, karne, cywilne, podatkowe i inne. Więcej informacji w załącznikach poniżej. Załączniki ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę