Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Grupę docelową projektu stanowią osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego, które są zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej.

Od 01.06.2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach rozpoczął realizacje „Automobilizacja". W ramach projektu przewidziano: Subsydiowane zatrudnienie, pracodawca, który zatrudni uczestnika projektu otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia...

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia.

Więcej

Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Od 01.06.2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach rozpoczął realizacje „Automobilizacja". W ramach projektu przewidziano: Subsydiowane zatrudnienie, pracodawca, który zatrudni uczestnika projektu otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

12,0%Stopa bezrobocia w Polsce

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 22.686,84 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
ul. Budowlanych 59 
43-100 Tychy


poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30

32 - 781 58 61
32 - 781 58 60
poczta@pup.tychy.pl

Zobacz mapę dojazdu i pozostałe dane kontaktowe.