Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim (I) Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....

Grupę docelową projektu stanowią osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego, które są zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej.

Więcej

Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Tychy i powiecie bieruńsko-lędzińskim (I) Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój....

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

9,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2015r.

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach
ul. Budowlanych 59 
43-100 Tychy


poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 15:30

32 - 781 58 61
         32 - 781 58 78
32 - 781 58 60
poczta@pup.tychy.pl

Zobacz mapę dojazdu i pozostałe dane kontaktowe.