Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Nagłówek

Aktualności

„WORK for JOB - przez praktykę do pracy” - program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w partnerstwie z Instytut Socjologii w okresie od stycznia do czerwca br. realizuje projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na...

III edycja Programu "Praca dla Seniora"

Program ma na celu wyrównywanie szans osób i rodzin poprzez pomoc seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Tychy w podejmowaniu aktywności zawodowej.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy - wybrane dane statystyczne

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy - wybrane dane statystyczne.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - 10 kwietnia br. w siedzibie OIPH w Tychach

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Środki na szkolenia i doradztwo dla MŚP - spotkanie informacyjne w PUP w Tychach - 10 kwiecień 2018

Środki na szkolenia i doradztwo dla MŚP - spotkanie informacyjne w PUP w Tychach - 10 kwiecień 2018

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Wspólna akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Samorządu Doradców Podatkowych

20.03.2018 - III Targi Pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

III Targi Pracy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

ZŁÓŻ ZEZNANIE ELEKTRONICZNIE! SZYBSZY ZWROT PODATKU I BRAK KOLEJEK!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zachęca wszystkich podatników do składania zeznań w formie elektronicznej.

Lista rankingowa do III edycji projektu

Poniżej publikujemy Listy rankingowe oraz rezerwowe do III edycji projektu. Wnioski nieujęte na listach nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej (brak wymaganych oświadczeń / niespełnienie kryteriów dostępu).

Wyświetlanie 1 - 10 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę